Meniče napätia a frekvencie WACKER

Meniče napätia a frekvencie WACKER

Najlepšie je pracovať so 100% istotou...

Bezpečnosť práce je v stavebnom odvetví rozhodujúcim činiteľom, pretože každá chyba stojí čas a peniaze, v najhoršom prípade môže obsluha stroja utrpieť úraz. S mechanickými a elektronickými meničmi WACKER "idete naisto" . Pri skrate, kolísaní napätia a chybnom prúde, alebo pri preťažení sú obsluha ako aj prístroj optimálne chránení.

Mechanické meniče frekvencie a napätia

Meno / názov: Wacker FU 1,8/200
ct_item_qc3lwqvjo0gh: [b]Wacker Neuson[/b]
ct_item_s8xg7j0i2z5u: 27,0kg
ct_item_l0uvi4adjmpc: 400V 3-
ct_item_elg09a1bv6ts: 1,96kVA
ct_item_9rq7yj4tmxx0: 27,0A
ct_item_epqkrcm4wad5:  42V
ct_item_x05ipafit6c7: 200Hz
ct_item_ncgh57wg7ttz: Možné pripojiť 2xIREN 30, alebo 2xIREN 38, alebo 2xIREN 45, alebo 1xIREN 57

Wacker FU 1,8/200

Výrobca: [b]Wacker Neuson[/b]

Technické parametre
Hmotnosť: 27,0kg
Pohon pri 50Hz: 400V 3-
Výstupný výkon: 1,96kVA
Výstupný prúd: 27,0A
Výstupné napätie: 42V
Výstupná frekvencia: 200Hz
Poznámka: Možné pripojiť 2xIREN 30, alebo 2xIREN 38, alebo 2xIREN 45, alebo 1xIREN 57

Meno / názov: Wacker FU 4/200
ct_item_qc3lwqvjo0gh: [b]Wacker Neuson[/b]
ct_item_s8xg7j0i2z5u: 64,0kg
ct_item_l0uvi4adjmpc: 400V 3-
ct_item_elg09a1bv6ts: 3,80kVA
ct_item_9rq7yj4tmxx0: 52,0A
ct_item_epqkrcm4wad5: 42V
ct_item_x05ipafit6c7: 200Hz
ct_item_ncgh57wg7ttz: Možné pripojiť 2xIREN 30, alebo 2xIREN 38, alebo 2xIREN 45, alebo 1xIREN 57

Wacker FU 4/200

Výrobca: [b]Wacker Neuson[/b]

Technické parametre
Hmotnosť: 64,0kg
Pohon pri 50Hz: 400V 3-
Výstupný výkon: 3,80kVA
Výstupný prúd: 52,0A
Výstupné napätie: 42V
Výstupná frekvencia: 200Hz
Poznámka: Možné pripojiť 2xIREN 30, alebo 2xIREN 38, alebo 2xIREN 45, alebo 1xIREN 57

Meno / názov: Wacker FU 5z/200
ct_item_qc3lwqvjo0gh: [b]Wacker Neuson[/b]
ct_item_s8xg7j0i2z5u: 75,0kg
ct_item_l0uvi4adjmpc: 400V 3-
ct_item_elg09a1bv6ts: 3,8kVA
ct_item_9rq7yj4tmxx0: 52,0A
ct_item_epqkrcm4wad5: 42V
ct_item_x05ipafit6c7: 200Hz
ct_item_ncgh57wg7ttz: Možné pripojiť 3xIREN 30, alebo 3xIREN 38, alebo 3xIREN 45, alebo 2xIREN 57 1xIREN 45

Wacker FU 5z/200

Výrobca: [b]Wacker Neuson[/b]

Technické parametre
Hmotnosť: 75,0kg
Pohon pri 50Hz: 400V 3-
Výstupný výkon: 3,8kVA
Výstupný prúd: 52,0A
Výstupné napätie: 42V
Výstupná frekvencia: 200Hz
Poznámka: Možné pripojiť 3xIREN 30, alebo 3xIREN 38, alebo 3xIREN 45, alebo 2xIREN 57 1xIREN 45

Elektronické meniče frekvencie a napätia

DO VAŠEJ POZORNOSTI :

Výrobný program firmy WACKER zahŕňa aj ďalšie typy elektronických meničov frekvencie a napätia. pre napojenia ponorných a príložných vibrátorov WACKER.

Nižšie uvedené elektronické meniče frekvencie a napätia je možné dodať aj v prevedení s výstupným napätím 250V.

Meno / názov: Wacker FUE 2/042/200W
ct_item_qc3lwqvjo0gh: [b]Wacker Neuson[/b]
ct_item_s8xg7j0i2z5u: 26,4kg
ct_item_l0uvi4adjmpc: 230V 1-
ct_item_elg09a1bv6ts: 2,6kVA
ct_item_9rq7yj4tmxx0: 35A
ct_item_epqkrcm4wad5: 42V
ct_item_x05ipafit6c7: 200Hz
ct_item_ncgh57wg7ttz: Možné pripojiť 2xIREN 30, alebo 2x IREN 38, alebo 2xIREN 45, alebo 2xIREN 57

Wacker FUE 2/042/200W

Výrobca: [b]Wacker Neuson[/b]

Technické parametre
Hmotnosť: 26,4kg
Pohon pri 50Hz: 230V 1-
Výstupný výkon: 2,6kVA
Výstupný prúd: 35A
Výstupné napätie: 42V
Výstupná frekvencia: 200Hz
Poznámka: Možné pripojiť 2xIREN 30, alebo 2x IREN 38, alebo 2xIREN 45, alebo 2xIREN 57

Meno / názov: Wacker KTU 2/042/200W
ct_item_qc3lwqvjo0gh: [b]Wacker Neuson[/b]
ct_item_s8xg7j0i2z5u: 34,4kg
ct_item_l0uvi4adjmpc: 230V 1-
ct_item_elg09a1bv6ts: 2,6kVA
ct_item_9rq7yj4tmxx0: 35A
ct_item_epqkrcm4wad5: 42V
ct_item_x05ipafit6c7: 200Hz
ct_item_ncgh57wg7ttz: Možné pripojiť 2xIREN 30, alebo 2x IREN 38, alebo 2xIREN 45, alebo 2xIREN 57 (Prvý elektronický menič s káblovým bubnom - 25m napájací kábel)

Wacker KTU 2/042/200W

Výrobca: [b]Wacker Neuson[/b]

Technické parametre
Hmotnosť: 34,4kg
Pohon pri 50Hz: 230V 1-
Výstupný výkon: 2,6kVA
Výstupný prúd: 35A
Výstupné napätie: 42V
Výstupná frekvencia: 200Hz
Poznámka: Možné pripojiť 2xIREN 30, alebo 2x IREN 38, alebo 2xIREN 45, alebo 2xIREN 57 (Prvý elektronický menič s káblovým bubnom - 25m napájací kábel)

Meno / názov: Wacker FUE 5/042/200
ct_item_qc3lwqvjo0gh: [b]Wacker Neuson[/b]
ct_item_s8xg7j0i2z5u: 29,5kg
ct_item_l0uvi4adjmpc: 400V 3-
ct_item_elg09a1bv6ts: 3,8kVA
ct_item_9rq7yj4tmxx0: 52A
ct_item_epqkrcm4wad5: 42V
ct_item_x05ipafit6c7: 200Hz
ct_item_ncgh57wg7ttz: Možné pripojiť 3xIREN 30, alebo 3x IREN 38, alebo 3xIREN 45, alebo 3xIREN 57

Wacker FUE 5/042/200

Výrobca: [b]Wacker Neuson[/b]

Technické parametre
Hmotnosť: 29,5kg
Pohon pri 50Hz: 400V 3-
Výstupný výkon: 3,8kVA
Výstupný prúd: 52A
Výstupné napätie: 42V
Výstupná frekvencia: 200Hz
Poznámka: Možné pripojiť 3xIREN 30, alebo 3x IREN 38, alebo 3xIREN 45, alebo 3xIREN 57

Meno / názov: Wacker FUE 10/042/200
ct_item_qc3lwqvjo0gh: [b]Wacker Neuson[/b]
ct_item_s8xg7j0i2z5u: 87,0kg
ct_item_l0uvi4adjmpc: 400-415V 3-
ct_item_elg09a1bv6ts: podľa naprogramovania
ct_item_9rq7yj4tmxx0: 145A
ct_item_epqkrcm4wad5: 42V
ct_item_x05ipafit6c7: 0-200Hz
ct_item_ncgh57wg7ttz: Možné pripojiť cez deliacu skriňu s prúdovou ochranou príložné vibrátory až do odberu 145A

Wacker FUE 10/042/200

Výrobca: [b]Wacker Neuson[/b]

Technické parametre
Hmotnosť: 87,0kg
Pohon pri 50Hz: 400-415V 3-
Výstupný výkon: podľa naprogramovania
Výstupný prúd: 145A
Výstupné napätie: 42V
Výstupná frekvencia: 0-200Hz
Poznámka: Možné pripojiť cez deliacu skriňu s prúdovou ochranou príložné vibrátory až do odberu 145A