Vibračné valce ježkové - priekopové

Vibračné valce ježkové - priekopové

Vibračné valce ježkové - priekopové

Na bezpečné zhutnenie výkopov je ako stvorený ježkový (priekopový) vibračný valec Wacker, ktorý má vynikajúcu manévrovaciu schopnosť a stúpavosť vďaka kĺbovej konštrukcii.

Vibračný valec ježkový RT 82SC s infračerveným diaľkovým ovládaním

Ježkové vibračné valce WACKER sú vybavené patentovaným infračerveným diaľkovým ovládaním "Smart Control" s priamou viditeľnosťou, spĺňajúcim v predstihu pripravované bezpečnostné predpisy pre prácu vo výkopoch. Ďalší patent, budič vibrácií umiestnený pod osou stroja v každej bandáži umožňuje účinnejší prenos hutniacej energie do zeminy, čím zaisťuje jej dokonalé zhutnenie. Kĺbová konštrukcia stroja umožňuje vynikajúcu manévrovateľnosť a stúpavosť.

Vibračné valceWacker RT 82-SCWACKER RT 56-SC
Hmotnosť1473 kg1391 kg
Odstredivá silamin.34,kN-max.68,4kNmin.34,kN-max.68,4kN
Pracovná šírka 820 mm560 mm
Priemer bandáže 520 mm520 mm
Hnací motordiesel Kohlerdiesel Kohler
Výkon15,6 kW15,6 kW