Smart handling

Kramer ponúka inovatívny asistenčný systém smart handling. Je kombináciou vyššej prevádzkovej bezpečnosti manipulátora s jednoznačným zvýšením efektivity pri práci. Tento systém umožňuje bezpečné a plynulé pracovné cykly aj pri vysokom užitočnom zaťažení a zaručuje optimálnu ochranu obsluhy a stroja.

Podľa platnej európskej normy EN15000 sú všetci výrobcovia teleskopických manipulátorov povinný vybaviť stroje ochranným systémom preťaženia – preklopenia stroja v priamom smere. Konkurenčné značky používajú vo svojich strojoch ochranný systém, ktorý jednoducho zablokuje/odpojí pracovnú hydrauliku a obsluha môže túto obnoviť stlačením spínača núdzového zasunutia teleskopu, čo spôsobuje spomalenie pracovných cyklov – čiže bezpečnosť ide na náklady produktivity.

Funkčné prevedenia

  • lopatový mód
  • paletový mód

Lopatový mód (režim)

Pri spúšťaní ramena sa výložník automaticky zasúva. Pomer zasúvania teleskopu a spúšťania je nastavený tak, že stroj sa ani pri maximálnom užitočnom zaťažení nedostane do hraničnej situácie preťaženia. Automatické zasúvanie teleskopu pri spúšťaní je možné “obmedziť“ funkciou vysúvania teleskopu na joystiku až po dosiahnutie hraničného zaťaženia.

Paletový mód (režim) 3307-4009
Ak  počas procesu spúštania ramena dosiahne stroj hranicu preťaženia, začne sa teleskop zasúvať až po dosiahnutie bezpečnej pozície. Pri uhle sklonu ramena >40° sa redukuje automaticky rýchlosť spúšťania ramena. Pri
uhle <40° je možné spúšťať rameno max.rýchlosťou.

Paletový mód (režim) 2506
Pri uhle sklonu ramena >40° sa teleskop počas spúštania ramena automaticky zasúva. Pri uhle sklonu ramena <40° nasleduje automatické zasúvanie teleskopu len v prípade dosiahnutia hraničného zaťaženia až kým sa stroj nedostane do bezpečnej pozície.

Off- režim
V prípade nutnosti je možné súčasným pohybom joysticku a spínača deaktivovať funkciu smart-handling na dobu max. 60 sekúnd (pri špeciálnych pracovných  situáciách)

Stroj dosiahne maximálneho naklonenia pri spúšťaní

Takmer vertikálny pohyb. Takmer žiadny posun točivého momentu pri zaťažení v pozdĺžnom smere stroja

žltá čiara - prevádzkový parameter
červená čiara - reakcia nakladacieho systému