19. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH a 

19. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

a regionálne predvádzacie dni