19. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH a

19. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH

a regionálne predvádzacie dni